Sommarbrev till alla elever och föräldrar på Annerstaskolan

 Nu är läsåret 18/19 till ända och vi kan summera det som hänt och granska våra resultat. Vi har under året fått bekräftat att de flesta av våra elever trivs på skolan och att de känner sig trygga. När vi ser på resultaten på högstadiet ser vi att många elever arbetat hårt och får bra betyg. 

Vi ser också att hög frånvaro gör det svårt för eleverna att få betyg . Vi måste därför bli bättre på att tidigt fånga in elever som är borta från skolan. För att lyckas med det måste vi samarbeta med er föräldrar. Då ökar chanserna för eleven att få betyg i alla ämnen och ha goda kunskaper med sig till gymnasiet och ut i livet.  

 

Inför nästa läsår blir det några förändringar i personalgruppen. 

 

Det är några som slutar för att gå vidare till andra arbetsplatser 

Kim Hellqvist 

Alexander Simic 

Awan Kanaan 

Kerstin Häggblom 

Gabriella Egerup

Vi tackar dem för deras insatser och önskar lycka till på nya arbetsplatser. 

 

Rekrytering av rektor 

Bitr grundskolechef Andreas G arbetar med att anställa en ny rektor till Annerstaskolan. Jag stannar tills ny rektor är på plats, antagligen i september.  Så i augusti är det samma ledningsgrupp som tar emot som arbetar i dag. Till oss kan du alltid vända dig om du har frågor eller synpunkter som ditt barn eller din tonårings lärare inte kan svara på. Enklast är via mejl fornamn.efternamn@huddinge.se

 

Marika Makrigianni bitr rektor som ansvarar för högstadiet årskurs 7-9 och FBG 7-9

Lina Olofsson – bitr rektor som ansvarar för mellanstadiet årskurs 4-6 och FBG 4-6 

Marita Eriksson – bitr rektor som ansvarar för lågstadiet årskurs 1-3, förskoleklass och fritids samt FBG f-3

Charlotta Klasa – intendent som ansvarar för lokaler, lokalvård, ekonomi och budget samt kansli 

Heléne Wallerstedt – rektor som har det övergripande ansvaret samt ansvar för LSU-klasserna i årskurs 1-9

 

 

Så var det äntligen sommarlov! 

Ordet innehåller så mycket, sommar och sol, ledighet och frihet från stress och plikter, sovmorgnar och sena kvällar då man är tillsammans med sina närmaste. Så under de närmaste tio veckorna behöver man inte tänka på skola eller läxor. Däremot är det inte förbjudet att läsa eller lyssna på böcker. Det spelar inte någon roll vilket språk man väljer. Forskning visar att tio minuter om dagen räcker för att man skall öka sitt ordförråd och bli en bättre läsare eller lyssnare. 

 

Och apropås läsning …

Till sist vill jag berätta att vi i höst skall vi öppna vårt skolbibliotek som kommer placeras centralt i skolan. Där skall vi ha böcker och tidningar av alla slag som passar barn och ungdomar. Målet är att ha böcker på alla språk som talas på Annersta så att alla kan hitta något att läsa. 

 

Med den positiva nyheten vill jag önska er alla ett skönt och trevligt sommarlov! 

 

Heléne Wallerstedt 

Tf rektor Annerstaskolan

 

 

Lite mer info…

Skolans öppettider och vem som är jourhavande rektor informerar vi om på vår hemsida. Där kommer vi också lägga ut information med tider och program för läsårsstarten den 20 augusti. 

ds

Annonser

Sista veckan

Hej!

I morgon 6/6 och på fredag 7/6 är vi alla lediga.

Nästa vecka är sista veckan och vi kommer att ha följande tider:

Måndag: Klassens dag 8:10-14:00

Tisdag: Gröna Lund 10:15-19:00

Onsdag: Avslutning 8:10-10:30

Hälsningar Heléne

Schema vecka 22

Nästa vecka 27-29 maj utgår ordinarie schema. 30-31 maj är alla lediga.

Tiderna 27-29 maj är 8.10-14.00.

Måndag och onsdag jobbar vi i tvärgrupper på 6 olika stationer.

Start och slut med egna klassen alla dagarna.

onsdag ska vi ha friluftsdag på Visättra ip. Tag med matsäck.

 

Hälsningar Heléne och Emel

 

 

Med anledning av Ramadan


Nu är det många av våra elever som deltar i fastan under Ramadan. För att undvika oklarheter så gäller följande för eleverna:

Alla elever läser enligt schema och följer undervisningen som vanligt. 
Alla elever ska vara i matsalen när det är tid för lunch på schemat. Medföljande lärare ser till att de elever som väljer att inte äta får placering vid ett särskilt bord, om de vill sitta separat.
Alla elever som har hemkunskap deltar som vanligt. Det finns inget tvång att smaka på eller äta av den måltid som man lagar. 


Till er föräldrar som vill att era barn och tonåringar ska delta i fastan så ber vi er tänka på att det kan påverka deras skoldag. Det är många timmar som eleverna är i skolan och de förväntas arbeta och delta i skolans aktiviteter som vanligt. Var därför uppmärksam på om er dotter/son är trött och behöver mer vila. De kan också behöva mer stöd under Ramadan för att orka med både skoldagen och eventuella läxor och pluggande inför prov. Vänlig hälsning 


Heléne Wallerstedt 
Tf rektor Annerstaskolan  

 

Föräldrainformation


Till alla föräldrar och vårdnadshavare med barn på
 Annerstaskolan

 

Eftersom rektor Renas slutar och går vidare till en annan tjänst har jag blivit ombedd att vara tillförordnad (vikarierande) rektor från 15 april 2019. 

 

En fråga jag brukar ställa till föräldrar när jag börjar på en skola är; Vad förväntar du dig av skolan? 

Egentligen är det inte svårt, en skola skall vara den viktigaste platsen för barn och tonåringar, den skall vara ett tryggt ställe att vara på och den skall ge alla de kunskaper man behöver för att bli en god medborgare. 

 

Hur ordnar man det? Jag som varit rektor i många år vet att det är både mycket enkelt och mycket svårt. Det är enkelt eftersom vi alla har samma mål, vi vill att det skall gå bra för våra barn och ungdomar. Jag har aldrig mött någon som inte vill att det skall gå bra för sina barn i skolan. Det är svårt eftersom vi är människor och ibland fungerar inte vare sig människor eller organisation som man tänkt sig. 

 

Det viktigaste för mig när jag arbetar är att jag tror att alla vill lyckas i skolan. Jag tror också att alla med rätt stöd och hjälp kan nå bra resultat. Jag tror också att barn och ungdomar behöver tid för att mogna och för att förstå hur man skall vara mot varandra. Därför behöver vi vuxna mycket tålamod och vi behöver det som på engelska kallas grit. Jag använder uttrycket tåga och för mig betyder det att aldrig ge upp. Alla skall ges ytterligare en chans att hitta den man vill vara.

 

Det mest fantastiska med att arbeta på en skola är att få vara med om barns och ungdomars utveckling. Att välkomna små sexåringar och att vinka adjö till nästan vuxna sextonåringar, det är fortfarande för mig en källa till glädje och hopp om framtiden. 

 

Vänliga hälsningar 

Heléne Wallerstedt 

Tf rektor Annerstaskolan

 

helene.wallerstedt@huddinge.se